ประตูเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Gate, Laddawan Pinklao

รหัส | Code W026

ประตูเหล็กอิตาลี บานเลื่อน ติดรีโมทคอนโทรล  พร้อมเสากันล้ม ขนาด 4.00 x 2.40 เมตร 
 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ ปิ่นเกล้า 
เจ้าของบ้านได้ให้แนวแบบที่วิจิตรตระการตามาก  ความละเอียดของลายต่างจากประตูทั่วไป 

Sliding Wrought Iron Gate with remote control, size 4.00 x 2.40 m., at Muban Laddawan - Pinklao.
The client give an idea for the gate design.  
ornate pattern looks so marvelous, How beautiful it is!

Visitors: 42,160