ศรเหล็กกันขโมย | Spike Fence

รหัส | Code: I05

ศรแหลมกันขโมยเหล็กธรรมดาสีขาว  กลมกลืนกับสีรั้ว ทำให้ดูสะอาดตา  หน่วยงานบางปู

Iron Spike Fence.  Site: Bangpu

Visitors: 42,160