ประตู ช่องรั้ว ระแนง สเตนเลสสตีล | Stainless Steel Gate, Fence and Lath

รหัส /Code: S12

ประตู ช่องรั้ว กันสาด ระแนง อลูมิเนียมลายไม้ โครงสร้างสเตนเลสสตีล | Aluminum Wood mixed with Stainless Steel Gate, Fence, Awning, Lath 

อลูมิเนียมลายไม้ขนาด 4" 2 แผ่น สลับกับอลูมิเนียมลายไม้ขนาด 2" 3 แผ่น เว้นช่องเพียง 1 ซม.  การนำไม้ 2 ขนาดมาใช้สลับกัน ทำให้ดูไม่เบื่อ โครงสร้างสเตนเลสสตีลเงา ทำให้ดูทันสมัย
หน่วยงาน ซอยเฉลิมพระเกียรติ์ ร.9 สวนหลวง

Aluminum Wood size 4" 2 unit mixed with 2" 3 unit with Stainless Steel frame (shine) 
Site: Chalermprakiet Lor. 9, Suan Luang 

Visitors: 40,883