หลังคาเหล็กอิตาลี หมู่บ้านนันทวัน ประชาชื่น | Wrought Iron Roof (Muban Nantawan, Prachachuen)

รหัส | Code A09

งานหลังคาโครงสร้างเหล็กอิตาลีมุงด้วยแผ่นเอ็มบอสชีท  ทาสีขาว แต่งสีใบด้วยสีเขียว และพวงองุ่นด้วยสีม่วง ดัดลายเถาองุ่นเลื้อย หน่วยงาน หมู่บ้านนันทวัน  ประชาชื่น
Awning : Wrought Iron Structure with Embossed Sheet, vine pattern. Color: paint the leave in green and painted a bunch of grape with purple grapes.  Site: Muban Nantawan, Prachachuen.

Visitors: 36,843