รั้วเหล็กสูงโปร่ง | Steel Fence (High-Rise) - Muban Krisadanakorn

รหัส | Code I03

งานรั้วเหล็กสูงโปร่ง หน่วยงาน หมู่บ้านกฤษดานคร (ประชาร่วมใจ)  เหล็กแบนเส้นตั้ง  เจาะรู รอยด้วยเหล็กกลมเส้นนอน เรียบ ๆ แต่ดูโปร่ง โล่ง สบายตา เห็นทิวทัศน์รอบบ้าน

High-Rise Steel fence at Krisadanakorn,  Look bright, airy and cozy.

Visitors: 40,882