ประตูโรงงาน (ด้านหลัง) ซอยเก้าแสน บางบ่อ | Factory Gate (Back), Soi Kaowsaen, Bang-Bor

 รหัส /Code: S10

ประตูโรงงานสเตนเลสสตีล (ด้านหลังโรงงาน) | Stainless Steel Gate

ประตูใหญ่สเตนเลสสตีลและอลูมิเนียมลายไม้บานเลื่อนกว้าง 10 เมตร  ใช้อลูมิเนียมลายไม้ 4 เฉดสี
หน่วยงาน ซอยเก้าแสน บางบ่อ 

Stainless Steel Gate with Aluminum Wood Texture (4 color shade), Sliding, Width 10 m.
Site: Soi Kaowsaen, Bang-Bor

Visitors: 40,883