ประตูโรงงาน (ด้านหน้า) ซอยเก้าแสน บางบ่อ | Factory Gate (Front), Soi Kaowsaen, Bang-Bor

รหัส /Code: S09

ประตูโรงงานสเตนเลสสตีล (ด้านหน้าโรงงาน) | Stainless Steel Gate

ประตูใหญ่สเตนเลสสตีลและอลูมิเนียมลายไม้บานเปิด-ปิด (สวิง) กว้าง 10 เมตร  พร้อมลายดัดด้านหน้าประตู
หน่วยงาน ซอยเก้าแสน บางบ่อ 

Stainless Steel Gate with Aluminum Wood Texture, Swing, Width 10 m.
Site: Soi Kaowsaen, Bang-Bor

Visitors: 40,883