ประตู ราวบันได ราวกันตก เหล็กอิตาลี | Wrought Iron Gate, Railings and Baluster, Khao Yai

รหัส| Code: W24

ประตู ราวบันได และ ราวกันตกเหล็กอิตาลี  ที่หน่วยงาน เขาใหญ่ 
Wrought Iron Gate, Railings and Baluster at Khao Yai.

ด้วยแบบเรียบง่าย สบาย ๆ เข้ากับบรรยากาศบ้านพักตากอากาศบนเขา  
These wrought iron is simply match with mountain resort style.
Visitors: 40,882