ราวบันไดเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Railings, Supalai Orchid Park (Bangwak)

 รหัส| Code: W23  ราวบันไดเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Railings
หน่วยงาน หมู่บ้านศุภาลัย ออร์คิด ปาร์ค 2 (บางแวก 81)   |  Muban Supalai Orchid Park 2 (Bangwak 81)

ราวบันไดเหล็กอิตาลี  ดัดลายอ่อนช้อยงดงาม  
Wrought Iron Railings.  Classic Style made elegant look.

Visitors: 42,160