ประตูใหญ่-เล็ก ครอบเสาเหล็กอิตาลี ซอยอารี 4 | Wrought Iron Gate, Door and Column cover, Soi Aree 4

 รหัส| Code: W22  ประตูใหญ่-เล็กเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Gate & Door
หน่วยงาน ซอย อารีย์สัมพันธ์ 4  ถนนพหลโยธิน 7   |  Soi Areesamphan 4, Phaholyothin 7 Road

ประตูใหญ่-เล็ก ครอบเสาเหล็กอิตาลี  โครงสร้างใช้เหล็ก 50 x 100 มม. ดัดลายใช้เหล็กอิตาลีขนาด 12x12 มม. ติดแผ่นทึบหนา 2 มม. ทำให้ดูแข็งแรง มั่นคง ลายวิจิตรช่วยให้ดูหรูหรา และสีดำทำให้ดูน่าเกรงขาม 
Gate, door and column cover with black color.  Wrought Iron sheet 2 mm. thick.  Classic Style made elegant look.

Visitors: 40,882