ประตู ช่องรั้ว เหล็กอิตาลี | Gate, Fence Wrought Iron, Soi Nampeung 2

 รหัส| Code: W21   ประตูและช่องรั้วเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Gate & Fence
หน่วยงาน ซอยน้ำผึ้ง 2  ถนนเทพารักษ์ กม. 10  |  Soi Nampeung 2, Theparak Road (KM. 10)

ประตู-ช่องรั้ว สีดำปัดทอง  โครงสร้างใช้เหล็ก 100 x 50 มม. ดัดลายใช้เหล็กอิตาลีขนาด 16 มม. ทำให้ดูแข็งแรง มั่นคง ลายวิจิตรช่วยให้ดูหรูหรา โอ่อ่าด้วยสีทอง 
Gate & Fence: Black color with Gold shade.  Wrought Iron 16 mm.  

Visitors: 40,883