ราวบันไดเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Railings, Soi Chalermprakiat Lor 9

รหัส| Code: W20   ราวบันไดเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Railings
หน่วยงาน ซอยเฉลิมพระเกียรติ์ ร.9  |  Site: Soi Chalermprakiat Lor 9

ราวบันไดเหล็กอิตาลี ราวจับไม้มะค่า เหล็กดัดลาย 12x12 มม.  สีครีม  

Wrought Iron Railing: Cream Color.  Wrought Iron 14 mm.  

Visitors: 40,882