ประตู ช่องรั้ว เหล็กอิตาลี | Wrought Iron Gate & Fence, Muban Panason

 รหัส| Code: W19   ประตูและช่องรั้วเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Gate & Fence
หน่วยงาน หมู่บ้านพนาสนธิ์  ศรีนครินทร์  |  Muban Panason, Srinakarin

ประตู-ช่องรั้ว สีทอง  โครงสร้างใช้เหล็ก 50 x 50 มม. ดัดลายใช้เหล็กอิตาลีขนาด 14 มม. ทำให้ดูแข็งแรง มั่นคง ลายวิจิตรช่วยให้ดูหรูหรา โอ่อ่าด้วยสีทอง 
Gate & Fence with Gold color.  Wrought Iron 14 mm.  Classic Style made elegant look.

Visitors: 36,203