ประตู ช่องรั้ว เหล็กอิตาลี | Wrought Iron - Gate & Fence, Boonsiri 12

รหัส| Code: W17   ประตูและช่องรั้วเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Gate & Fence
หน่วยงาน ซอยบุญศิริ 12  |  Boonsiri 12

ประตู-ช่องรั้ว สีดำลูไซท์  ใช้เหล็กอิตาลีขนาด 16 มม. ทำให้ดูเคร่งขรึม มีพลัง ประกอบด้วยลายหรู คลาสสิก
Gate & Fence with Black Lucite color.  Wrought Iron 16 mm.  Classic Style made elegant look.

Visitors: 40,882