กันสาดเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Awning, Laddawan Pinklao

รหัส | Code A08

หน่วยงานหมู่บ้านลัดดาวัลย์ ปิ่นเกล้า
กันสาดโครงสร้างเหล็กอิตาลี สีทองแดงไล้ดำ  ลวดลายวิจิตรงดงาม มุงด้วยแผ่นไวนิล สีเหลืองมัสตาร์ด เข้ากับสีของตัวบ้าน

Site:  Muban Laddawan Pinklao-Nakornchaisri
Wrought Iron Awning with Vinyl Color: Copper with black shade,  The ornate pattern looks so marvelous, How beautiful it is!

Visitors: 40,882