หลังคาเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Awning, Napalai, Sukhumvit 70/3

รหัส | Code A07

งานหลังคาเหล็กอิตาลีชั้นล่างและชั้นบน  และราวกันตกเหล็กอิตาลีทำสีขาว

Visitors: 40,883