ราวบันไดเหล็กอิตาลี และราวกันตกเหล็กธรรมดา - หัวหิน | Wrought Iron Railings and Iron Baluster, Hua Hin

รหัส| Code: W10

ราวบันไดเหล็กอิตาลีราวจับไม้  และราวกันตกเหล็กธรรมดา ที่หน่วยงานหมู่บ้านสุขสำราญ หัวหิน 

Wrought Iron railings with wood handrail and Iron baluster at Muban Sooksamran, Hua Hin


Visitors: 36,843