กันขโมย ราวบันได และราวกันตกเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Safety Room,  Railings and Baluster

รหัส | Code : W09

หมู่บ้านสวนหลวงนิเวศน์ | Suanluang Niwet

เหล็กอิตาลีดัดลายปิดเทอเรส | Wrought Iron Safety Window -Terrace  ราวบันไดเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Railings และราวกันตกเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Balaster

ด้วยอัจฉริยภาพด้านการออกแบบของท่านเจ้าของบ้าน ทำให้งานออกมาดูสวยงามโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ กลมกลืนกับธรรมชาติและตัวบ้านอย่างลงตัว  งานราวบันไดก็ใช้เหล็กขนาด 16 มม. เรียบ แต่ดูแกร่ง มีสง่า

Our creative client who designed this Wrought Iron Safety Window make an incredible uniquely beautiful home. 

Visitors: 42,160