ประตูสเตนเลสสตีล | Stainless Steel Gate, Muban Preecha (Namdaeng)

รหัส / Code: S06 ประตูสเตนเลสสตีลผสมไม้  ความยาว 6.00 เมตร  หน่วยงานหมู่บ้านปรีชา ถนนหลังวัดหนามแดง

Stainless Steel Gate, 6 meter long at Muban Preecha 

Visitors: 40,883