ศาลานั่งเล่นเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Pavillion, Laddawan, Rajapreauk

รหัส | Code A04

ศาลานั่งเล่นเหล็กอิตาลี มุงด้วยแผ่นเอ็มบอสชีท  หมู่บ้านลัดดาวัลย์ ราชพฤกษ์
Wrought Iron pavillion, Embossed Sheet at Laddawan, Rajapreauk

Visitors: 40,883