ประตูสเตนเลสสตีล | Stainless Steel Gate, Theparak Road

รหัส / Code : S03

ประตูสเตนเลสสตีล บานปิด-เปิด

โครงสร้าง สเตนเลสสตีล

Stainless Steel 
Structure: Stainless Steel  2" x 2" Polycarbonate sheet (Polygal), 8mm. thick.

Visitors: 36,843