ราวบันได ราวกันตกเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Railings & Banisters, Pak Chong

รหัส | Code : W08

ราวบันไดเหล็กอิตาลี  ปากช่อง นครราชสีมา
โครงสร้างเหล็กอิตาลีขนาด 30
x 30 มม. เหล็กดัดลายเป็นใช้เหล็กอิตาลี ขนาด 12 x 12 มม. เหล็กนอนใช้เหล็กอิตาลีขนาด 8 x 30 มม.

Wrought Iron Railings – Pakchong, Nakornrajsima province
Structure: Wrought Iron 30 x 30 mm., Style: Wrought Iron 12 x 12 mm., Horizontal lines: Wrought Iron 8 x 30 mm.

 

Visitors: 42,160