หน้าต่างและประตูกันขโมยเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Safety Windows and Door, Viphavadi 42

           

รหัส | Code : W07

หน้าต่างและประตูกันขโมยเหล็กอิตาลี (ลายดอกลีลาวดีและผีเสื้อ)  ถนนวิภาวดี 42

โครงสร้างเหล็กอิตาลีขนาด 25 25 มม. เหล็กดัดลายเป็นใช้เหล็กอิตาลี ขนาด 10 x 10 มม. 

Wrought Iron Safety Windows and Doors, Viphavadee 42 Road
Structure: Wrought Iron 25x25 mm., Style: Wrought Iron 10 x 10 mm.

       
Visitors: 36,843