ประตู ราวบันได และช่องกันขโมย เหล็กอิตาลี | Wrought Iron Gate, Railings, Preedipranomyong 14

   

รหัส | Code : W05

ประตูใหญ่บานเลื่อน ติดรีโมทคอนโทรล  ราวบันได ช่องกันขโมย เหล็กอิตาลี  ราวกันตก  ถนนปรีดีพนมยงค์ กรุงเทพฯ 

ประตูโครงสร้างเหล็กอิตาลีขนาด 50 x 50 มม. ติดแผ่นทึบ เหล็กดัดลายเป็นใช้เหล็กอิตาลี ขนาด 12 x 12 มม. 

Sliding Wrought Iron Gate with remote control, PreediPanoomyong
Structure: Wrought Iron 50x50 mm., Style: Wrought Iron 12x12 mm.

       
Visitors: 36,203