ราวกันตกและช่องหน้าต่างกันขโมยเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Banisters and Safety Window, Soi Ngm-daeng

           

รหัส | Code : W04

ราวกันตกเหล็กอิตาลี (ไม่รวมราวจับไม้) และช่องหน้าต่างกันขโมย  หนามแดง เทพารักษ์
เหล็กดัดลายเป็นใช้เหล็กอิตาลี ขนาด 20 20 มม. 

ขนาดเหล็กใหญ่ต้องใช้ผู้มีความชำนาญงาน  งานจึงจะออกสวยงามได้

Wrought Iron Banisters (excluding wood rail) and Safety window – Ngarmdaeng, Theparak Road
Style: Wrought Iron 20 x 20 mm.

The 20 x 20 mm Wrought Iron is a special case to work with.  It's quite hard to bend but not difficult for our technician.

       
Visitors: 36,841