ประตูเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Gate, Theparak K.M. 5

           

รหัส | Code : W03

ประตูเหล็กอิตาลี บานสวิง ถนนเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ 
โครงสร้างเหล็กอิตาลีขนาด 50 x 50 มม. เหล็กดัดลายเป็นใช้เหล็กอิตาลี ขนาด 14 x 14 มม. 

Swing Wrought Iron Gate – Theparak Road, Samutprakarn province
Structure: Wrought Iron 50x50 mm., Style: Wrought Iron 14x14 mm.

#wroughtironworks #wroughtirongate #wroughtironstairrailing #wroughtironrailing #ประตูเหล็กอิตาลี #ราวบันไดเหล็กอิตาลี #ราวกันตกเหล็กอิตาลี #resonableprice #finework #notexpensive #งานดีมีคุณภาพ #ราคาไม่แพง

     
Visitors: 40,883