วัสดุ | Material

วัสดุที่นำมาประกอบ
• เหล็กอิตาลี – เกรด เอ
• สเตนเลสสตีล – เกรด 304
• แผ่นมุงหลังคา – แผ่นโซลิด แผ่นเอ็มบอสชีท แผ่นดีไลท์
                            ยี่ห้อ: TN, โพลีแกล ฯลฯ
• รีโมทคอนโทรล – อัลบาโน, ฟ้าค ฯลฯ

Material in use:
• Wrought Iron – Grade A
• Stainless Steel – Grade 304
• Roofing Sheet – Solid sheet, Embossed Sheet, Delight sheet Brand: TN, Polygal, etc. 
• Remote Control – Albano, FAAC, etc.


Visitors: 36,201