ราคา | Price

 
  – ราวบันได  ราวกันตก ราคา 4,500–20,000 บาท/ม.
(ที่ความสูงมาตรฐาน และไม่เกิน 1.00 เมตร) 
 - ประตู, ช่องรั้ว ฯลฯ ราคา 5,000–15,000 บาท/ตรม. 
•  ราคางานสเตนเลสสตีล 
   –  ราวบันได  ราวกันตก  ราคา 2,000–15,000 บาท/ม. 
       (ที่ความสูงมาตรฐาน และไม่เกิน 1.00 เมตร) 
   –  ประตู ช่องรั้ว ฯลฯ ราคา 5,000 – 15,000บาท/ตรม. 
•  ราคางานโพลีคาร์บอเนต 
   –  หลังคา กันสาด ราคา 2,000–3,500 บาท / ตรม. 
       (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณของงาน) 
• ประตูอัตโนมัติ (รีโมทคอนโทรล)
   – เริ่มต้นที่ 25,000 บาท – 100,000 บาท / ชุด

หมายเหตุ  ราคาข้างต้นเป็นราคาประมาณการของงานทั่ว ๆ ไป  หากงานของท่านต้องการวัสดุต่างจากที่กล่าวข้างต้น และมีความเฉพาะของงาน ราคาจะอาจจะจะถูกหรือแพงกว่าราคาข้างต้น  ซึ่งสามารถสอบถามก่อนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

•  Is it expensive?  It depends on size and style. 

Please see draft estimate calculation below:  

• Wrought Iron 
   – Railing, Baluster approx. 4,500 – 20,000 Baht / meter 
      (standard high, ≯ 1.00 meter) 
   – Gate, Fence approx.5,000 – 15,000 Baht/ sq. meter

• Stainless Steel  
   – Railing, Baluster approx.2,000 – 15, 000 Baht / meter 
     (standard high, ≯ 1.00 meter) 
   – Gate, Fence approx.5,000–15,000 Baht/sq. meter 

• Polycarbonate
   – Roof, Awning approx. 2,000 – 3,500 Baht/sq. meter  
     (including structure and depends on quantity) 

• Automatic Gate (remote control) approx. 
   25,000 - 100,000 / set
*Remarks: The above is for general estimation; if you have a specific design, we are pleased to provide a quote in such case. Call or e-mail us for a free estimation at sales@trilucks.in.th or call Ruangthip, mobile no. 082 6456956.  There is no charge for consultation.

Visitors: 42,160