ประตูสเตนเลสสตีลผสมไม้ | Stainless Steel Gate mixed with wood, Raimon Park

รหัส / Code : S01

ประตูโครงสร้างสเตนเลสสตีลผสมไม้มะค่าและหลังคาโพลีคาร์บอเนตโครงสร้างสเตนเลสสตีล หมู่บ้านไรมอนพาร์ค  ถนนเทพารักษ์

โครงสร้าง สเตนเลสสตีลกล่อง H/L ขนาด 2 x 2 นิ้ว  หลังคาโพลีคาร์บอเนต (แผ่นโพลีแกล) หนา 8 มม. 

Stainless Steel mixed with Afzelia Xylocarpa Craib Wood Gate and Polycarbonate Roof, Muban Raimon Park, Theparak Road 

Structure: Stainless Steel Hairline ⍁ 2" x 2" Polycarbonate sheet (Polygal), 8mm. thick.

Visitors: 40,883