ประตู ราวบันได ราวกันตกเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Gate, Railings and Baluster

รหัส | Code : W02

ประตูเหล็กอิตาลี บานปิด-เปิด ที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โครงสร้างเหล็กอิตาลีขนาด 75 x 38 มม. เหล็กดัดลายเป็นใช้เหล็กอิตาลี ขนาด 16 x 16 มม.  นอกจากนี้ ภายในบ้าน ทั้งราวกันตก  ราวบันได ประตู ช่องกันขโมย ล้วนเป็นเหล็กอิตาลีปรุงแต่งด้วยลวดลายสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน

Swing Wrought Iron Gate – Hua Hin, PrachuabKirikan province
Structure: Wrought Iron 75x38 mm, Style: Wrought Iron 16.0 x 16.0 mm. Also, inside of the house, all the banister, baluster, and security door are made of Wrought Iron, design in the Mediterranean style.

#wroughtironwork #wroughtirongate #wroughtironstairrailing #wroughtironrailing #ประตูเหล็กอิตาลี #ราวบันไดเหล็กอิตาลี #ราวกันตกเหล็กอิตาลี #ช่องกันขโมยเหล็กอิตาลี #งานเหล็กอิตาลี #wroughtironsafetywindow #resonableprice #finework ##notexpensive #งานดีมีคุณภาพ #ราคาไม่แพง

    
Visitors: 40,882